Kapavietu ikmēneša kopšana

Ņemot vērā, ka katra kapa vieta vispirms ir smilšu un zemes uzkalniņš, to rūpīgi un regulāri jākopj.  Diemžēl, bieži ir tā, ka mirušā piederīgajiem nav laika un iespēju regulāri kopt apbedījuma vietu. MEMORAL piedāvā pakalpojumu- kapavietu apkopšanu jebkurā no Rīgas pilsētas kapsētām.

Kvalitatīvs kopšanas pakalpojums paredz regulāru kapavietas tīrīšanu no gružiem vai koku lapām, dažādu augu un krūmu stādīšanu, to laistīšanu, krūmu apgriešanu vai pēc pasūtītāju vēlmes veicam jebkurus citus kapavietas kopšanas  pakalpojumus.