Soli

Uz apbedījuma vietu, neatkarīgi no tās noformējuma, regulāri atnāk mirušā cilvēka piederīgie. Tādās reizēs tie vēlas pasēdēt blakus kapa vietai, lai domās sarunātos vai aizlūgtu par aizgājušo. Tāpēc soliņi ir kļuvuši par neatņemamu kapavietas noformējuma sastāvdaļu.

MEMORAL piedāvā  granīta, metāla un ar koka soliņus.