top of page

SKULPTŪRAS

Izsakot cieņu, gaišu piemiņu un arī zaudējuma sāpes par mūžībā aizgājušiem cilvēkiem, cenšamies apbedījuma vietu izcelt , veidot to vairāk ekskluzīvu un individuālu. Tāpēc memoriālu kompleksu iekārtošanai tiek pasūtītas granīta skulptūras un citi elementi.

MEMORAL izveidojusies cieša sadarbība  ar māksliniekiem – skulptoriem .Tas ļauj pieņemt pasūtījumus individuālu skiču skulptūru izgatavošanai no dažādiem materiāliem .

Bez akmens skulptūrām, pieņemama pasūtījumus Memoriālu  noformēšanai. Izgatavojam granīta kolonnas, balustrādes,  monumentus, vai kapelas.  Ansamblis no skulptūras, kapelas un citiem mākslinieciskiem elementiem var tikt papildināts ar kapenes celtniecību. Pirms memoriālu izveides veicam apbedījuma vietas uzmērīšanu, reljefa analīzi, nepieciešamības gadījums skulptors sagatavo skici 3D formātā, norādot kur atradīsies katrs no memoriāla elementiem.

Pēc projekta saskaņošanas sākas rūpīgs darbs, lai radītu patiesi skaistu akmens tēlu.

Ar lielu atbildības sajūtu uzņemamies veikt jebkuru Pasūtītāju  uzticēto darbu  – izgatavot pieminekli vai pieminekļu kompozīcijas, veikt kapavietu labiekārtošanu, restaurācijas darbus.

bottom of page